Organizácie Greenpeace Slovensko, Priatelia Zeme – CEPA, Slovenská klimatická iniciatíva (SKI), Fridays for Future Slovensko, Budovy pre budúcnosť, Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko, Extinction Rebellion Slovensko, Znepokojené matky a Nestrácajme čas pripravili pre kandidujúce politické strany dotazník, ktorý zisťuje ako plánujú riešiť klimatickú krízu. Následne organizácie dotazník vyhodnotili aj s programami strán a zoradili strany do klimatického štítku.

 • Ani jedna zo strán neskončila na prvom mieste nášho klimatického štítku, pretože žiadna z nich nemá dostatočne ambiciózne ciele a program pre obdobie klimatickej krízy.
 • Najambicióznejšie ciele má Koalícia PS/SPOLU. Získala hodnotenie A.
 • Nasledujú strany Za ľudí a Sme Rodina s hodnotením B. 
 • Hodnotenie C získali strany OĽANO, Most-Híd, KDH a Dobrá voľba. 
 • Hodnotenie D získala strana SAS. 
 • Strany SMER a SNS na naše otázky nereagovali a v čase hodnotenia nemajú programy, ktoré by reflektovali klimatickú krízu. Preto získali hodnotenie E.

 • Všetky zúčastnené strany chcú dosiahnuť uhlíkovú neutralitu do roku 2050. Žiadna neuvažuje o ambicióznejšiom cieli do roku 2040.
 • Okrem SAS sa sedem strán zaviazalo podporiť zvýšenie európskeho cieľa pre znižovanie emisií do roku 2030, ktorý je v súčasnosti 40 %. OĽANO chce zvýšenie na 45 %, KDH a Dobrá voľba na 50 %, Most – Híd a Za ľudí na 55 %. Najambicióznejší cieľ 65 % podporuje Koalícia PS/SPOLU a Sme Rodina. 
 • Postupné ukončenie využívania elektriny a tepla z plynu nepodporuje iba KDH a SAS. Najambicióznejší cieľ ukončiť využívanie plynu do roku 2030 podporuje OĽANO, ostatné strany podporujú ukončenie do roku 2040. 
 • Všetky strany podporujú razantné zvýšenie podielu obnoviteľných zdrojov na energetickom mixe Slovenska. Iba SAS podporuje plán dosiahnuť sto percent energie z obnoviteľných zdrojov.
 • Obnovu verejných budov smerom k zníženiu energetickej náročnosti tempom 3 % ročne podporujú všetky strany okrem OĽANO, ktorá preferuje tempo 2 % ročne. 
 • Vyhlásenie klimatickej núdze Národnou radou SR podporujú v odpovediach všetky strany okrem KDH a SAS.
 • Znižovanie emisií v poľnohospodárstve a presun dotácií z intenzívneho poľnohospodárstva do ekologických a udržateľných foriem poľnohospodárstva podporujú všechny strany. Zároveň sa však žiadna strana vo svojom programe nezaoberá potrebou znížiť spotrebu živočíšnych výrobkov a presmerovania produkcie na rastlinné alternatívy. 
 • Všetky strany považujú pokles biodiverzity a vymieranie druhov za vážny problém ohrozujúci budúcnosť Slovenska. 
 • Rozširovanie prísne chránených území nepodporuje iba Sme Rodina. Rozšírenie chránených území na 5 % podporuje Dobrá voľba, KDH, Most-Híd, OĽANO, SAS a PS/SPOLU. Rozšírenie na 10 % podporilo iba Za ľudí.

Ako sme strany hodnotili?

Stranám sme na začiatku decembra rozoslali dotazník s otázkami, ktoré sa týkali klimatickej politiky. Podľa vtedy aktuálneho prieskumu AKO sme vybrali desať najsilnejších strán, ktorých aktivity nemajú verejne deklarovaný cieľ oslabenia demokratickej občianskej spoločnosti. Z desiatich oslovených strán nám odpovedalo osem, na naše výzvy nereagovali SMER a SNS. Hodnotenie strán sa skladá z troch častí. Prvá časť je hodnotenie uzavretých otázok s možnosťou voľby. Najambicióznejšie ciele v odpovediach získali dva body, priemerné jeden bod a nedostatočné nula bodov. 

Druhou časťou sú odpovede na otvorené otázky, kde sme vždy tri skutočné riešenia ocenili dvoma bodmi, aspoň dve riešenia jedným bodom a žiadne riešenie zostali bez bodu.

Tretia časť je hodnotenie programu, kde sme sledovali hlavne ambicióznosť uvedených cieľov. Každá strana za svoj program mohla získať maximálne päť bodov. 

Spolu za všetky tri časti hodnotenia mohla získať strana maximálne 32 bodov.

Vyhodnotenie každej strany detailnejšie nájdete tu: