Drahí priatelia,

Dôsledky pandémie Covid-19 sú a budú stanovené na základe našich rozhodnutí a volieb. Tieto voľby by mali byť založené nie na jednej hodnote, ale na hodnotách: ohľaduplnosť, odvaha a spolupráca. Tieto hodnoty tu s nami vždy boli. Prikloňme sa k nim aj teraz.

Snaha pozastaviť a dostať koronavírus pod kontrolu je našou prioritou číslo jedna nie len ako ľudí, ale aj ako organizácie. O tom, kto bude žiť a kto naopak zomrie nerozhodujú iba lekári a zdravotné sestry, ale aj každý jeden z nás tým, že sa fyzicky dištancuje. Robme správne rozhodnutia spoločne.

Greenpeace je ako rodina. A ako každý člen rodiny aj my čelíme vlastným problémom s koronavírusom. Všetci žijeme v krajinách, ktoré nás prijali, Nemecko a Francúzsko, od USA až po Argentínu. Naše obavy o našich rodičov, bratov, sestry, netere a synovcov sú znásobené vzdialenosťou a zdravotným systémom, ktorý nemusí byť dostatočne silný a schopný na to, aby im pomohol. Je ťažké nájsť rovnováhu v tomto emociálnom rozpoložení. Ale. ako vy všetci v týchto dňoch, aj my sme našli príležitosť nadviazať kontakt. Zistili sme, že v čase krízy sa z našich obývačiek stali miesta na tanec s našimi deťmi a partnermi, ktorí sa radujú zo starých a obľúbených piesní! Dúfame, že aj vy nájdete rovnováhu, bližší kontakt a zvolníte tempo.

Všetci by sme si mali vziať k srdcu tento čas a uprednostniť naše rodiny a komunity. Starať sa o naše deti, chorých a samozrejme aj o seba.

Sme svedkami množstva odvážnych činov a súcitu od okolia, ktoré poskytuje veľkú dávku inšpirácie a vyzdvihuje silu ľudí. Okolo seba môžeme vidieť túžbu nie len prežiť, ale aj prosperovať. Poďme aj napriek nepriazni osudu naďalej pokračovať v spolupráci a oslavovať ľudskosť.

Zabezpečme, aby boli naše príbehy šírené s úctou k tým najzraniteľnejším, aby hovorili o spájaní a čelili strachu a vine.

Aj napriek ohľaduplnosti a súcitu buďme ostražití.

Ako vieme, počas krízy sa aj nemožné stane možným a to za všetkých okolností.

Všetci určite chápeme, že pri riešení akútnej krízy v oblasti verejného zdravia, ktorá je spojená s ekonomickým šokom sú prijaté rozhodnutia, ktoré budú mať zásadný vplyv aj na klimatickú krízu.

Musíme zabrániť investíciám do odvetví, ktoré napomáhajú ničeniu planéty a zdravia. A nakoľko „klimatický“ bod zvratu v roku 2030 sa nezadržateľne blíži musia sa tieto prostriedky investovať do verejného zdravia a zdravia planéty. Rozsiahle a predtým „nedostupné“ verejné prostriedky musia podporovať prechod k lepšej budúcnosti, v ktorej žijú ľudia a planéta v harmónii, kde môže každá živá bytosť prosperovať. Vedúci predstavitelia to musia brať zodpovedne.

Musíme byť ostražití proti pokusom využiť pracovníkov, ktorých bežne vykorisťujeme najnižšou mzdou na pokraji chudoby alebo ich vystavujeme smrtiacim látkam každý deň, na nesprávne zneužitie verejnej podpory. Takzvaná „šoková doktrína“ je aktuálne v hre a do hospodárstva jednotlivých krajín prúdia milióny dolárov, eur a yenov len, aby sme sa pokúsili „zaočkovať“ ekonomiku našej krajiny proti koronavírusu. Pravidlá sa prijímajú bez vydania súhlasu.

Musíme sa zastávať investícií do budúcnosti. Radšej ako sa pozerať do minulosti, aby nám vysvetlila súčasné problémy, v ktorých sme by sme mali hladieť do budúcnosti a vidieť, čo je potrebné urobiť. Pohánať by nás mala vidina budúcnosti, ktorá je otvorená, kooperatívna, pokojná, rovnostárska a v harmónii s prírodou a verejným dobrom.

Tento vírus nemá žiadnu štátnu ani politickú príslušnosť, nemá ani žiadny plán alebo agendu. Šíri sa jednoducho tam, kde môže. Jediná vec, ktorá ho môže zastaviť je samotná spoločnosť a jej spolupráca.

Toto nie je čas na obviňovanie sa alebo rozdeľovanie spoločnosti. Vo svete je veľa mocných, ktorí konajú presne tak, aby dosiahli čo najväčšiu moc a zisk. My im musíme ísť príkladom a rozširovať naše hodnoty, platformu a vedomosti ostatným, najmä tým najzraniteľnejším v našej spoločnosti. Možno, že to znamená hľadanie neobvyklých spojencov alebo robiť veci za hranicami nášho komfortu v tomto bezprecedentnom období.

Táto nová kapitola príbehu našej planéty sa začala a my chceme, potrebujeme a zaslúžime si sa rýchlo ponaučiť z lekcií, ktoré nám boli dané, vyriešiť základné príčiny problémov a zaviesť silné vedenie v oblasti politiky.

Keď táto pandémia pominie, charakter spoločnosti a jej budúci potenciál bude definovaný voľbami a rozhodnutiami, ktoré sme urobili na ochranu tích najzraniteľnejších. Nie tým, či sme zachránili priemyselné odvetvia. Charakter spoločnosti posilníme tým, že sa ponaučíme. Každý z nás drží v rukách kúsok lepšieho sveta, ktorý tak veľmi potrebujeme a kde sú ohľaduplnosť, a spolupráca kľúčom k bezpečnejšej a spravodlivejšej budúcnosti.

Svoju budúcnosť si píšeme už dnes. Píšme ju preto spolu, celým našim srdcom a ľudskosťou.

Jennifer a Anabella

Jennifer Morgan a Anabella Rosemberg sú výkonnými a programovými riaditeľkami spoločnosti Greenpeace International.