Brusel 25. októbra 2017 – Zástupcovia európskych štátov opäť odmietli návrh Európskej komisie na predĺženie licencie pre kontroverznú látku glyfosát. Súvisí to s rastúcim politickým a verejným odmietaním tejto látky, ktorý sa používa na ničenie buriny. Záverečné hlasovanie bolo odložené na november.

“Glyfosát je azbest našej generácie. Je všade a nebezpečenstvo, aké predstavuje, je verejne známe. Preukázané boli jeho nebezpečné účinky na životné prostredie a naše zdravie. Odhalil sa tiež zásah agrochemickej spoločnosti Monsanto do vedeckých štúdií. Európska komisia dnes už po piatykrát po sebe nezískala podporu európskych štátov pre obnovu licencie pre glyfosát. Postoj jednotlivých krajín sa otáča smerom k podpore zákazu používania tejto látky. Ak Európska komisia nepodporí zákaz tejto látky, zlyhá aj pri ďaľšich hlasovaniach..” konštatovala Franziska Achterbergová, riaditeľka Greenpeace EÚ pre potravinársku politiku.

Odpor voči obnoveniu licencie pre glyfosát narastá. Podľa mediálnych správ, štyri krajiny, ktoré predĺženie licencie v poslednom hlasovaní (rok 2016) podporili, sú teraz proti. Ide o Belgicko, Chorvátsko, Slovinsko a Švédsko. Štyri krajiny, ktoré sa hlasovania v tom čase zdržali, sú tiež proti (Rakúsko, Grécko, Taliansko, Luxembursko). Bulharsko zmenilo svoj postoj a od zdržania sa hlasovania prešlo k podpore predĺženia licencie.

V súčasnosti správy z médií ukazujú, že proti desaťročnej obnove licencie pre glyfosát by hlasovali Belgicko, Grécko, Malta, Rakúsko, Slovinsko a Švédsko, zatiaľ čo dve krajiny by sa zdržali hlasovania (Nemecko a Portugalsko). Šestnásť krajín, medzi ktorými je aj Slovensko,  uviedlo, že budú hlasovať za predĺženie licencie pre túto látku (Bulharsko, Dánsko, Česká republika, Estónsko, Írsko, Španielsko, Cyprus, Lotyšsko, Litva, Maďarsko, Holandsko, Poľsko, Rumunsko, Slovensko, Fínsko a Spojené kráľovstvo).

Je pre nás neprijateľné, že Slovensko sa postavilo na stranu chemických spoločností a vyjadrilo súhlas s predĺžením licencie pre glyfozát. Pri množstve vedeckých dôkazov o pravdepodobnosti vysokého rizika pre zdravie ľudí, by sme očakávali, že Slovensko dá prednosť ochrane obyvateľov a životného prostredia a nie požiadavkám agrochemických spoločností,“  komentovala postoj Slovenska Katarína Juríková, koordinátorka kampane Jedlo pre život pre strednú a východnú Európu.

Európsky parlament taktiež vyzval na úplný zákaz glyfosátu do piatich rokov, počnúc čiastočným zákazom od tohto roku. V roku 2016 EP podporoval predĺženie licencie na sedem rokov.

Viac ako milión ľudí podpísalo Európsku občiansku iniciatívu, ktorá vyzýva k zákazu glyfosátu. Nedávne prieskumy poukazujú na rastúce obavy a obrovskú podporu zákazu v piatich krajinách EÚ (Nemecko, Francúzsko, Taliansko, Portugalsko a Grécko).

Od začiatku roku 2016 Európska komisia podporuje neobmedzenú licenciu pre glyfosát. Naopak,  európske štáty túto licenciu už niekoľkokrát nepodporili (8. marca 2016, 19. mája 2016, 6. júna 2016, 24. júna 2016).

Komentáre

Nechaj svoju odpoveď

The following GDPR rules must be read and accepted:
Tento formulár zaznamená tvoje meno, email a obsah, aby sme mohli sledovať komentáre na stránke. Pre viac informácií si pozri Ochranu osobných údajov, kde nájdeš viac informácií o tom, ako nakladáme s tvojimi údajmi.

Diskusia

Close