No results
Top-Ergebnisse nach Kategorie
Aktiv werden
News
Detailwissen

Organizácia Greenpeace je známa svojimi kampaňami proti najvážnejším ekologickým problémom, ktoré sužujú našu planétu. V súčasnosti sa celosvetovo ale aj na Slovensku venujeme najmä týmto témam:

Naše kampane

Ochrana klímy

Klimatické zmeny považujeme za najvážnejší celosvetový problém, ktorý sa týka nielen ochrany životného prostredia ale presahuje aj do sociálnej a ekonomickej sféry. Klimatické zmeny skôr či neskôr začnú ovplyvňovať životy každého jedného z nás.

Čistá a bezpečná energia

Energia a jej zdroje tvoria neoddeliteľnú súčasť nášho života. Využívanie fosílnych a jadrových zdrojov energie však výrazným spôsobom ohrozuje životné prostredie, zdravie a bezpečnosť ľudí. Prišiel čas na krok vpred do tretieho tisícročia, ktorým je využívanie čistých zdrojov energie.

Toxické látky

Toxické znečistenie ohrozuje ľudí a prírodné zdroje po celom svete. S nebezpečnými chemikáliami sa môžeme stretnúť na každom kroku. Pritom by to tak nemuselo byť. Greenpeace celosvetovo ale aj na Slovensku presadzuje používanie bezpečnejších látok a systém, v ktorom sa nebudeme musieť báť o naše zdravie.

Ochrana pralesov

Pralesy sú skutočnými pokladnicami prírodného bohatstva a tvoria jedinečný a nenahraditeľný systém, ktorý nám poskytuje množstvo prírodného bohatstva a chráni nás pred klimatickými zmenami. Svetové pralesy sú však v ohrození. Greenpeace pracuje na celosvetovej kampani na ochranu pralesov.

Ochrana oceánov

Oceány pokrývajú väčšinu Zeme a závisí od nich život. Jedinečné a často ešte neprebádané moria a oceány sú však ohrozované rozličnou ľudskou činnosťou. Nadmerný rybolov, pirátstvo, ťažba v moriach či ich znečisťovanie sú hrozby, ktoré sa musia dostať pod kontrolu, ak nechceme zničiť podmorský život, od ktorého sme aj my závislí.

Poľnohospodárstvo

Kým požiadavky ľudstva na prírodné zdroje rastú, musíme sa orientovať na udržateľný spôsob zabezpečovania potravy pre celú planétu. Kým agro-priemyselné firmy vymýšľajú technológie, akými je genetické inžinierstvo, aby zvýšili svoje zisky, životné prostredie je stále viac ničené a počet hladujúcich narastá.

Mier a odzbrojenie

Dnes je na svete také množstvo zbraní hromadného ničenia, ktoré by stačilo na zničenie našej Zeme a života na nej. A to dokonca niekoľkonásobne! Greenpeace od svojho vzniku bojuje proti celosvetovému zbrojeniu a výrobe zbraní hromadného ničenia. Pridáte sa aj vy?