No results
Top-Ergebnisse nach Kategorie
Aktiv werden
News
Detailwissen

Greenpeace Slovensko

Vančurova 7
P. O. Box 58
814 99 Bratislava
Slovakia

Tel./fax: +421 - 2 - 5477 1202
Tel./fax: +421 - 2 - 5477 1151

E-mail: info@greenpeace.sk, press.sk@greenpeace.org

Greenpeace Slovensko je súčasťou regionálne kancelárie Greenpeace Central and Eastern Europe.

Greenpeace je aktívny vo viac ako 40 krajinách na celom svete.

Ak máte na nás otázky na iné ako mediálne účely, prosíme, obráťte sa na info@greenpeace.sk alebo na tel. č. 02 54771202.

Kontakt pre médiá poskytuje novinárom všeobecné informácie o Greenpeace a o kampaniach organizácie. Cez kontaktnú osobu pre médiá tiež môžu novinári získať kontakt na koordinátorov kampaní a odborných spolupracovníkov Greenpeace.

V prípade potreby Vám tiež radi pomôžeme sprostredkovať kontakt na predstaviteľov iných mimovládnych environmentálnych organizácií, expertov z oblasti ochrany životného prostredia, či občianskych aktivistov.

Na kontakt pre médiá sa môžete obrátiť aj v súvislosti s použitím fotografií či videoarchívu organizácie Greenpeace.

K dispozícii vám je aj medzinárodná stránka Greenpeace Media, ktorá slúži ako databáza na fotografie a videá z celého sveta. Po registrácii môžu médiá samostatne používať fotomateriál z celého sveta v rámci rešpektovania autorských práv.