No results
Top-Ergebnisse nach Kategorie
Aktiv werden
News
Detailwissen

Greenpeace existuje preto, lebo naša krehká Zem nemá hlas. Potrebuje pomoc. Potrebuje zmenu. Potrebuje, aby sme konali!

O Greenpeace​

Greenpeace je nezisková mimovládna organizácia ochrancov životného prostredia aktívna vo viac ako 40tich krajinách sveta.

Aby sme si zachovali stopercentnú nezávislosť, neprijímame dary od vlád, priemyslu či politických strán.

Ako medzinárodná organizácia sa Greenpeace zameriava hlavne na problémy celosvetového významu ohrozujúce životné prostredie ako aj ľudské zdravie.

Sme celosvetovo aktívni v nasledovných oblastiach:

 • Klimatické zmeny
 • Bezpečná energia
 • Toxické znečistenie
 • Ochrana svetových pralesov
 • Ochrana oceánov
 • Udržateľné poľnohospodárstvo
 • Mier a odzbrojenie

Greenpeace bojuje proti ničeniu životného prostredia od roku 1971, kedy malá loď na palube s dobrovoľníkmi a novinármi vplávala na Amčitku v Aljaške – miesta, kde vykonávali USA testy jadrových zbraní. Tradícia založená na prinášaní svedectva z miest, kde sa páchajú krivdy na životnom prostredí a na priamych nenásilných akciách brániacich prírodu sprevádza organizáciu dodnes.

Sme tu pre to, aby sme odhaľovali zločiny voči našej planéte a vyzývame vlády a priemysel, aby zabezpečili zdravé životné prostredie aj pre budúce generácie.

Pri napĺňaní našej misie máme veľa spojencov aj "nepriateľov". Prinášame otvorenú debatu o ekologických riešeniach pre spoločnosť. Na dosiahnutie našich cieľov využívame výskumy, diplomaciu ako aj priame nenásilné akcie s cieľom upozorniť na problémy a dotlačiť kompetentných k ich riešeniu.

Sme si však vedomí, že zápas o záchranu našej planéty nie je len našim zápasom. To, či sa podarí uchovať prírodu, ako ju poznáme, aj pre budúce generácie, záleží aj na vás! Na tom, ako sa rozhodnete správať k našej Zemi.

Greenpeace hovorí v mene 2,8 milióna podporovateľov na celom svete a inšpiruje ďalšie milióny konať v záujme záchrany prírody. Budeme radi, ak sa k nim pridáš aj Ty!

Naše zásady

Greeenpeace je nezávislá medzinárodná organizácia, ktorá používa nenásilnú formu protestu, aby upozornila na problémy životného prostredia. Hlavné princípy Greenpeace, ktoré sa odzrkadľujú vo všetkých našich kampaniach, sú:

 • Prinášame svedectvo o ničení životného prostredia v mierovým a nenásilným spôsobom;
 • Používame nenásilnú konfrontáciu na zvýšenie množstva a kvality verejnej diskusie;
 • Pri poukazovaní na hrozby pre životné prostredie a hľadaní riešení nemáme žiadnych stálych partnerov ani protivníkov;
 • Zabezpečujeme si finančnú nezávislosť od politických alebo komerčných záujmov;
 • Hľadáme riešenia na propagovanie otvorenej diskusie o voľbách spoločnosti o životnom prostredí.

Vytváranie našich kampaňových stratégií prebieha v súlade s našou hlbokou vierou v demokratické princípy a s cieľom hľadať riešenia, ktoré prispejú ku globálnej spoločenskej rovnosti.