„Problematika transformácie regiónu horná Nitra v súvislosti s návrhom všeobecného hospodárskeho záujmu na zabezpečenie bezpečnosti dodávok elektriny”

RNDr. Viliam Pálenik, PhD., h.doc. , Ekonomický ústav SAV