sedem princípov potravinového systému, ktorého základom sú ľudia

Jedlo je život. Náš organizmus živíme tým, čo pestujeme a jeme. Jedlo obohacuje našu kultúru. Posilňuje naše spoločenské väzby. Definuje našu ľudskosť možno lepšie než čokoľvek iné. A napriek tomu je potravinový systém narušený. Spotrebitelia neveria potravinám, ktoré si kupujú. Mnohí pestovatelia bojujú s chudobou. Podvýživa a obezita sú pliagou, aj keď na povrchu vyzerá byť všetko v poriadku. Napriek tomu milióny ľudí na celom svete každý deň hladujú. My máme víziu, ako to zmeniť!

Ekologické poľnohospodárstvo spája modernú vedu a inovácie s princípom rešpektovania prírody a biodiverzity. Zabezpečuje zdravé hospodárenie a zdravé potraviny. Chráni pôdu, vodu a klímu. Nekontaminuje životné prostredie chemickými látkami a nepoužíva geneticky vytvorené osivá. Jeho základ tvoria ľudia a farmári – spotrebitelia a producenti, namiesto korporácií, ktoré v súčasnosti ovládajú potravinársky priemysel. 

Vízia Greenpeace pre výživu a poľnohospodárstvo vysvetľuje pojem ekologického poľnohospodárstva a definuje ho ako sedem zastrešujúcich, vzájomne prepojených princípov. Vychádza pritom z rastúceho objemu vedeckých poznatkov v oblasti agroekológie (Altieri, 1995). Tento spôsob obrábania pôdy vnímame ako kľúčový, aj
keď nie jediný, prvok nového komplexného Ekologického potravinového systému. Je nerozlučne spätý so spotrebou a vyhadzovaním potravín na vidieku a v mestách, s ľudským zdravím a ľudskými právami, rovnosťou v deľbe zdrojov a mnohými ďalšími prvkami systému produkcie a spotreby potravín. Venovať sa treba všetkým týmto aspektom. 

Sme presvedčení, že existuje pevná spoločná vízia ekologického poľnohospodárstva. Ak budeme spolupracovať, dokážeme vytvoriť potravinový systém, ktorý chráni, udržiava a obnovuje rôznorodosť života na Zemi a zároveň rešpektuje ekologické hranice.
Túto víziu charakterizuje udržateľnosť, spravodlivosť a potravinová sebestačnosť. Vďaka nim sú pestované bezpečné a zdravé potraviny, ktoré spĺňajú základné
ľudské potreby, a kde kontrolu nad potravinami a poľnohospodárstvom majú v rukách miestne spoločenstvá namiesto nadnárodných korporácií.
Spolu dokážeme vrátiť potravinám význam, ktorý vždy mali mať: byť zdrojom života pre všetkých ľudí na planéte.

EKO polnohospodarstvo