Greenpeace Slovensko, Fridays For Future Slovensko, Znepokojené matky a Nestrácajme čas vyzvali politické strany, aby sa prihlásili k ambicióznej klimatickej politike. Organizácie vybrali tri požiadavky ohľadom znižovania emisií skleníkových plynov, ktoré je potrebné naplniť, aby sme sa vyhli zničujúcim následkom klimatickej krízy.

Podľa organizácií sú momentálne plány politických strán nedostačujúce. Vychádzajú zo zhodnotenia, ktoré urobili na prelome roku, kde sa ani jedna z najsilnejších strán neumiestnila na prvom mieste rebríčka. Aktivisti dali preto politickým stranám termín 24. februára, do kedy budú čakať či na ich výzvu zareagujú.

“S plánmi politických strán na riešenie klimatickej krízy nie sme spokojní. Ak chceme chrániť to, čo je pre nás dôležité: rozmanité lesy, úrodná pôda či čistá voda a zabezpečiť udržateľnú budúcnosť ľudstva, potrebujeme od kandidujúcich politických strán viac. Rozhodli sme sa preto vyzvať všetky demokratické politické strany, aby sa prihlásili k ambicióznej politike na ochranu klímy. Vybrali sme tri opatrenia, ktoré sú podľa nás kľúčové. To neznamená, že sú jediné,” povedala programová riaditeľka Greenpeace Katarína Juríková.

Prvou požiadavkou organizácií je záväzok podporiť cieľ zníženia emisií EÚ o 65 % do roku 2030. Podľa analýzy CAN Europe[1], ktorá vychádza z metodiky Medzivládneho panelu OSN pre zmeny klímy (IPCC)[2] je to potrebný záväzok na to, aby sme sa vyhli otepleniu o 1,5 stupňa Celzia.

Druhou požiadavkou výzvy je záväzok vypracovať plán, ktorý zabezpečí dosiahnutie uhlíkovej neutrality do roku 2040. Podľa vedeckých výpočtov totiž musí bohatšia časť sveta dosiahnuť práve v tomto roku uhlíkovú neutralitu[3].

Riešenie klimatickej krízy sa nezaobíde bez odstúpenia od fosílnych palív. Treťou požiadavkou je preto záväzok začať s transformáciou slovenskej energetiky s cieľom dosiahnuť 100 % energie z obnoviteľných zdrojov energie do roku 2050. To, že je to možné, dokazuje najnovšia štúdia Stanfordskej univerzity, podľa ktorej môže 139 štátov[4], vrátane Slovenska[5], prejsť do roku 2050 na energiu čisto z obnoviteľných zdrojov.

“Strany by mali pri ochrane klímy vychádzať najmä z odporúčaní vedcov a toho, čo musíme urobiť na zvládnutie situácie. Celý svet môže sledovať následky klimatickej krízy, ako sú napríklad požiare v rôznych častiach, či extrémne suchá. Nasledujúce roky bude klimatická kríza kľúčovou politickou témou. Slovensko je neoddeliteľnou súčasťou Európy, ktorá by aj z historických dôvodov mala byť líderkou v riešení klimatickej krízy,” povedal Jakub Hrbáň z Fridays For Future Slovensko.