Už nie je na čo čakať! Štrajkujeme spoločne so študentmi

My, dolupodpísané mimovládne organizácie sme si vedomé toho, že situácia ohľadom klimatickej krízy je vážna. Po celom svete môžeme sledovať výskyt rekordne vysokých teplôt, sucho a iné extrémne prejavy počasia. Zažívame masové vymieranie živočíchov a po celom svete dochádza k rapídnemu úbytku biodiverzity. Dopady klimatickej zmeny už dávno vplývajú na celú (široko ponímanú) oblasť životného prostredia. Majú nielen environmentálne, ale aj ekonomické a sociálne následky. Zhoršuje sa dostupnosť potravy a pitnej vody, extrémne počasie ničí ľuďom domovy. Klimatická kríza prispieva k nárastu cien potravín, prehlbovaniu chudoby, hladu a chorobnosti, a tým aj k masovej migrácii z najhoršie postihnutých oblastí. Zvyšuje sa riziko násilia a vojnových konfliktov. Klimatická kríza je tu a my musíme konečne začať konať.

Vedci už desiatky rokov upozorňujú, že za súčasnú zmenu klímy je primárne zodpovedná ľudská činnosť, najmä spaľovanie fosílnych palív či neschopnosť ochrániť lesy a pôdu. Ak sa chceme vyhnúť otepleniu o viac ako 1,5 stupňa Celzia oproti predindustriálnej dobe, čo už by malo podľa vedeckých modelov ďalekosiahle následky na existenciu planéty a ľudstva*, musíme v nasledujúcich desaťročiach znížiť emisie skleníkových plynov takmer o polovicu. To znamená, že konať musíme okamžite.

Okrem sľubov a stratégií si musíme konečne stanoviť aj konkrétne kroky pre čo najrýchlejšie znižovanie emisií skleníkových plynov a prechod na bezuhlíkovú ekonomiku. Riešenie klimatickej krízy si vyžaduje podporu a zapojenie nás všetkých – musíme nielen zmeniť naše každodenné správanie, ale aj spojiť sily a žiadať systémové zmeny v spoločnosti.

S nádejou sledujeme rozmach študentského hnutia Fridays For Future, ktoré po celom svete už rok organizuje študentské štrajky za klímu. Sme radi, že podobné hnutie existuje aj na Slovensku. Uvedomujeme si, že klimatická kríza je natoľko vážny problém, že sa ňou musíme zaoberať všetci, vo všetkých sférach spoločnosti. 

Rozhodli sme sa vypočuť výzvu študentského hnutia a pripájame sa k účasti na klimatickom štrajku, ktorý sa uskutoční v piatok 20. septembra 2019 o 11.00 h na námestiach v Bratislave, Košiciach, Banskej Bystrici a Žiline.

Budúcnosť ďalších generácií je v našich rukách. Prístup politikov ku klimatickej kríze dokážeme zmeniť iba spoločne. Už nie je na čo čakať, premárnili sme už množstvo času. Vyzývame aj našich podporovateľov a podporovateľky a širokú verejnosť, aby 20. septembra prišli pridať svoj hlas za budúcnosť nás všetkých.

12. 9. 2019

* Pozn:

– IPCC’s Special Report (OSN, 2018) – https://www.ipcc.ch/sr15/

– Ak má oteplenie spôsobiť len obmedzené škody, musia emisie o 30 rokov klesnúť na nulu (EURACTIV.sk, 22. 10. 2018) –https://euractiv.sk/section/klima/news/ak-ma-oteplenie-sposobit-len-obmedzene-skody-musia-emisie-o-30-rokov-klesnut-na-nulu/ 

Podpísané organizácie:
Greenpeace Slovensko
My sme les
WWF Slovensko
Via Iuris
Amnesty International Slovensko
Nadácia Zastavme korupciu
Slovenský ochranársky snem
Helsinský výbor pre ľudské práva na Slovensku
Slovenská klimatická iniciatíva
Priatelia Zeme – CEPA
Priatelia Zeme – SPZ
Sloboda zvierat
Človek v ohrození
Cyklokoalícia
SOS BirdLife
PDCS Slovensko
Nadácia Ekopolis
Združenie Slatinka
Inštitút pre verejné otázky – IVO
Poradňa pre občianske a ľudské práva
Ochrana dravcov na Slovensku
Regionálne ekologické centrum – REC Bratislava
Spoločnosť pre trvalo udržateľný život – STUŽ/SR
PRALES
Nadácia Pontis
Občan, demokracia a zodpovednosť – ODZ
feministická organizácia ASPEKT
Možnosť voľby
Nadácia otvorenej spoločnosti
Centrum pre filantropiu – Cpf
Centrum pre trvalo udržateľné alternatívy – CEPTA
Karpatský rozvojový inštitút – KRI
Inštitút vodnej politiky
Bratislavské regionálne ochranárske združenie – BROZ
ZO SZOPK Slovenský raj
ZO SZOPK Košice 2013
ZO SZOPK Trebišov
ZO č. 6 SZOPK Bratislava
MV SZOPK Vysoké Tatry
MV SZOPK Bratislava
Green Foundation
EsFem
Aliancia žien Slovenska
Aliancia žien – Cesta späť
Iniciatíva Inakosť
Dúhový PRIDE Bratislava
OLYMP
Združenie ochranárov severovýchodného Slovenska PČOLA
SOSNA
OZ Brečtan Nové Mesto nad Váhom
OZ Natura Rusovce
OI za životné prostredie v Starom Meste
Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií
INEX Slovensko
Iniciatíva Bratislava otvorene
Iniciatíva Naše Karpaty
OZ Bratislava fotogenická
Centrum environmentálnych aktivít Trenčín – CEA
MAMILA, o. z.
Fenestra
OZ Proti prúdu
Liga za ľudské práva
ArTUR – trvaloudržateľná architektúra
CEEV Živica
Cyklokoalícia Košice
Do práce na bicykli
OZ Pedál
Budovy pre budúcnosť
Inštitút pre pasívne domy – iEPD
OZ Hrad – Slavín
ARCHIMERA
Inštitút ľudských práv
Platforma MVRO
Inštitút cirkulárnej ekonomiky
Slovenský skauting
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
Slovenská veganská spoločnost