Ivana Kohutková odchádza z postu riaditeľky organizácie Greenpeace Slovensko. V organizácii pracovala tri a pol roka. V priebehu jej pôsobenia viedla kampaň a koordinovala medzinárodný projekt, ktoré sa venovali znečisteniu nebezpečnými chemickými látkami. Podieľala sa tiež na ukončení ťažby a spaľovania uhlia na Slovensku.


© Juraj Rizman / Greenpeace

Profesionálne začala v Greenpeace Slovensko pracovať vo februári 2016. Pôsobila v kampani zameranej na toxické znečistenie a koordinovala medzinárodný projekt venujúci sa práci s nebezpečnými chemickými látkami. Tie viedli k tomu, že Ministerstvo životného prostredia SR nedalo chemickej spoločnosti Fortischem výnimku na ďalšie používanie ortuti vo výrobe. Firma tiež dostala prísnejšie štandardy kvality vypúšťaných odpadových vôd. Ministerstvo začalo aj so zvyšovaním personálnych kapacít v Slovenskej inšpekcii životného prostredia a požiadavky Greenpeace ohľadom environmentálnych kontrol v rôznych zariadeniach sa dostali do návrhu Environmentálnej stratégie SR 2030.

Kohutková sa tiež podieľala na vedení kampane, ktorej cieľom bolo ukončenie ťažby a spaľovania uhlia na Slovensku. Tá vyvrcholila tým, že v schválenom Akčnom pláne transformácie regiónu Horná Nitra sa stanovil koniec ťažby uhlia v poslednej bani na Hornej Nitre na obdobie rokov 2025 – 2027. Akčný plán zároveň odmietol projekt 12. ťažobného poľa v bani Nováky. Tiež zaviazal ministerstvá hospodárstva a životného prostredia k odpisu zásob uhlia, čo znemožní jeho vyťaženie. Schválený dokument stanovuje aj možný koniec bane Čáry na Záhorí. V júni navyše prezidentka SR Zuzana Čaputová a predseda vlády Peter Pellegrini vyhlásili, že Slovensko po roku 2023 ukončí ťažbu a spaľovanie uhlia a pridá sa ku krajinám, ktoré podporujú uhlíkovú neutralitu do roku 2050.

Riaditeľkou organizácie Greenpeace bola od júna 2017.

„Počas môjho pôsobenia sa nám s kolegami a kolegyňami podarilo organizáciu posunúť výrazne dopredu a úspešne bojovať za zdravšie životné prostredie. Boli to však veľmi intenzívne roky tvrdej práce a ja sa cítim unavená. Čelím tiež zdravotným ťažkostiam, ktoré si teraz primárne vyžadujú moju pozornosť. Výrazne preto vnímam, že nastal čas posunúť sa ďalej. Organizácii Greenpeace želám stále rovnaké odhodlanie a mnoho vyhratých kampaní. Stav našej planéty je kritický a potrebuje hlas,” vysvetľuje Kohutková.  

Kto nahradí Kohutkovú bude známe o pár týždňov.