Aktivisti a aktivistky Greenpeace, ktorí minulý rok vyliezli na ťažobnú vežu nováckej
bane sú nevinní. Krajské riaditeľstvo policajného zboru v Trenčíne, odbor
kriminálnej polície rozhodlo, že dvanásti aktivisti, ktorí nenásilne protestovali proti
ťažbe uhlia na hornej Nitre nespáchali trestný čin a prípad sa bude ďalej posudzovať iba v priestupkovom konaní.

Uznesenie vyšetrovateľa policajného zboru v Trenčíne tvrdí, že „Na základe vykonaného vyšetrovania, možno konštatovať, že skutok, pre ktorý sa viedlo trestné stíhanie, najmä vzhľadom na spôsob jeho vykonania, následky a okolnosti, za ktorých bol spáchaný, nie je zločinom všeobecného ohrozenia  podľa § 20 § 284 ods. 1 písm. a) Trestného zákona, nakoľko nedošlo k naplneniu všetkých znakov objektívnej stránky skutkovej podstaty uvedeného trestného činu. Konanie osôb (…) však možno klasifikovať ako priestupok.“ Keďže ide o priestupok, polícia prípad postúpila Obvodnému banskému úradu v Prievidzi.

Riaditeľka Greenpeace Slovensko Ivana Kohutková rozhodnutie krajského riaditeľstva PZ víta.

„Rozhodnutie vyšetrovateľa potvrdilo to, čo sme vysvetľovali od začiatku. Aktivisti a aktivistky Greenpeace nespáchali žiadny trestný čin, a teda neohrozili nikoho zdravie, život ani majetok. V súčasnosti čelíme závažnej situácii klimatickej zmeny a tento počin aktivistov a aktivistiek bol aktom odvahy a nie zločinu. Aktivizmus nesmie byť trestaný.“

Prehľad celej kauzy nájdete tu.