Vedenie slovenskej pobočky medzinárodnej environmentálnej organizácie Greenpeace preberá odborníčka na environmentálne plánovanie a manažment s praktickými skúsenosťami s prácou s nebezpečnými chemikáliami. Novou riaditeľkou Greenpeace Slovensko sa stala Ivana Kohutková, ktorá v organizácii pôsobí od februára 2016.

Nová riaditeľka Greenpeace Slovensko vyštudovala Environmentálnu ekológiu na Fakulte prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Titul PhD. získala na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v odbore environmentálne plánovanie a manažment. Študijné pobyty absolvovala na Viedenskej univerzite a na Univerzite v Hradci Králové. Po ukončení štúdia pôsobila ako odborná pracovníčka v špecializovanom chemickom laboratóriu. 

Profesionálne začala v Greenpeace Slovensko pracovať v roku 2016. Pôsobila v kampani zameranej na toxické znečistenie a koordinovala medzinárodný projekt venujúci sa práci s nebezpečnými chemickými látkami. Ako dobrovoľníčka pomáhala v minulosti OZ Pangea (ekologická výchova a ochrana biodiverzity).

„Greenpeace Slovensko má za sebou takmer 25 rokov činnosti. V mnohých oblastiach sa nám podarilo presadiť dôležité systémové a legislatívne zmeny, stáli sme na strane ohrozených komunít a zastavili sme viacero projektov, ktoré ohrozovali zdravie ľudí a životné prostredie. Chcela by som nadviazať na úspešnú prácu mojich predchodcov a posunúť organizáciu ďalej. Chcela by som, aby sa Greenpeace Slovensko stal rešpektovaným centrom expertízy pre prácu s toxickými látkami nielen v rámci Slovenska, ale aj v širšom európskom priestore,“ povedala nová riaditeľka Greenpeace Slovensko Ivana Kohutková. 

Greenpeace Slovensko vznikol v roku 1993. Organizácia sa v SR dlhodobo venovala problematike ochrany klímy, energetiky a ekologického poľnohospodárstva. Hlavnou prioritou nového vedenia organizácie je problematika nebezpečných odpadov a toxických látok.